θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 06, 2016

ΙΕΡΟΣ Ο ΦΟΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ "ΑΓΙΟ" ΙΩΑΝΝΗ "ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ".

 
 
 
ΙΕΡΟΣ Ο ΦΟΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ , ΚΑΤΑ ΤΟΝ  "ΑΓΙΟ"  ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ) !
 
«Κι αν ακόμη ΦΟΝΕΥΣΗ κάποιος κατά το θέλημα του Θεού, Ο ΦΟΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ενώ αν κάποιος από ΛΥΠΗ δείξει ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ και ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ, παρά το θέλημα του Θεού, θα μπορούσε η ΦΕΙΔΩ ΑΥΤΗ να αποβεί ΠΙΟ ΜΙΑΡΗ ΑΠΟ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΟΝΟ»! Κατά Ιουδαίων, Λόγος Δ΄σελ. 195, Adversus Judaeos 48.873.18-
«Κάν φονεύσει τις κατά γνώμην Θεού, φιλανθρωπίας απάσης βελτί...ων εστίν ο φόνος. Καν φείσηταί τις και φιλανθρωπεύσηται παρά το δοκούν εκείνω, φόνου παντός ανοσιωτέρα γένοιτ' αν η φειδώ» Κατά Ιουδαίων, Λόγος Δ΄σελ. 195, Adversus Judaeos 48.873.18-
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ πιο κάτω λέει:
«Ο Φινεές λοιπόν, που διέπραξε σε μια στιγμή δύο φόνους, φονεύοντας έναν άνδρα και μια γυναίκα, τιμήθηκε με το αξίωμα της ιεροσύνης, ενώ αυτός όχι μόνον δεν μόλυνε με το αίμα τα χέρια του αλλά καθαρότερα τα έκαμε». Λόγος κατά Ιουδαίων Δ΄ σελ. 199,
Ο σοβαρός αυτός ακόλουθος του ΙΗΣΟΥ, μεταφράζει σωστά τις εντολές του: « ...τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ' αυτούς, αγάγετε ώδε και ΚΑΤΑΣΦΑΞΑΤΕ αυτούς έμπροσθέν μου» (Λουκάς (ΙΘ΄ 27).
John Chrysostom: Sacred the murder if it is for the faith!
"And if someone kills according the will of God, the murder is in every charity better, and if any of regret shows compassion and charity, despite the will of God, could the sparingly this prove more defiled by any murder ' ! Adversus Jews Ratio D sel. 195, Adversus Judaeos 48.873.18
«Κάν φονεύσει τις κατά γνώμην Θεού, φιλανθρωπίας απάσης βελτίων εστίν ο φόνος. Καν φείσηταί τις και φιλανθρωπεύσηται παρά το δοκούν εκείνω, φόνου παντός ανοσιωτέρα γένοιτ' αν η φειδώ» Κατά Ιουδαίων, Λόγος Δ΄σελ. 195, Adversus Judaeos 48.873.18
And because the theory wants her example below says:
"The Phinehas therefore committed in a moment two murders, killing a man and a woman, was honored with the office of the priesthood, and he is not only not infected with blood hands but cleaner did them." Adversus Judaeos D. pp. 199,
The follower of Jesus, properly translates his commands: "... But those enemies of mine, who did not want me to be a king over them, bring them hear and massacred before of me" (Luke (19: 27)