θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 13, 2016

Η γελοία ιστορία του Βυζαντίου.


Η γελοία ιστορία του Βυζαντίου.
“Υπάρχει ωστόσο και μία άλλη ιστορία ακόμη πιο γελοία. Είναι η ιστορία του Βυζαντίου. Μία ανάξια συλλογή πομπωδών ρητορειών και θαυμάτων και τίποτα άλλο. Είναι το όνειδος του ανθρωπίνου πνεύματος, όπως ακριβώς ήταν το όνειδος της γης η Βυζαντινή αυτοκρατορία”. Βολταίρος. (Le Pyrrhonisme de l' histoire par un bachelier en theologie” 1768 Chapitre XV).
The ridiculous story of Byzantium.
"There is however another story and even more ridiculous. It is the history of Byzantium. A measly collection of bombastic rhetoric and miracles and nothing else.
Τhe Byzantine empire It is the shame of the human spirit, just as was the shame of the earth. " Voltaire.