θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 06, 2016

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ «ΘΕΟΣΕΒΩΝ» ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ: Ο ΜΙΧΑΗΛ Γ΄ ΔΙΑΚΩΜΩΔΗΣΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ !

 
 
 
ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ «ΘΕΟΣΕΒΩΝ» ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ:
Ο ΜΙΧΑΗΛ Γ΄ ΔΙΑΚΩΜΩΔΗΣΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ! ! !

Ο Μιχαήλ Γ΄ δεν δίστασε να διακωμωδήσει επίσημα τη θεία λειτουργία. Αναγόρευσε πατριάρχη τον αισχρότερο από τους συντρόφους του, κάποιον Γρύλο, του φόρεσε χρυσοΰφαντα ιερατικά ρούχα και ωμοφόριο, τον διόρισε σακελάριο και οικονόμο, όρισε έντεκα φίλους του μητροπολίτες και πρόσθεσε τον εαυτό του ως δωδέκατο. Τότε οι βδελυροί αυτοί άνθρωποι τέλεσαν δημόσια τη θεία λειτο...υργία ψάλλοντας ωδές με συνοδεία μουσικής, όπως στα συμπόσια, και ως αντιφωνίες αισχρά τραγούδια, ενώ έδιναν και στους θεατές να μεταλαμβάνουν από χρυσοποίκιλτα και στολισμένα με πολύτιμους λίθους σκεύη, τα οποία όμως, αντί για κρασί περιείχαν ξίδι και σινάπι, για να κάνουν τους ανθρώπους να μορφάζουν και να προξενούν τα γέλια του κόσμου.
Κων. Παπαρρηγόπουλος βιβλίο 10ο Οριστική κατάλυση της Μεταρρυθμισης. σελ. 437 Εκδόσεις Κάκτος 1992

Collapses the myth of "godly" emperors of Byzantium:
Michael 3rd. parodied the Mass.
Michael 3rd did not hesitate to officially parody the Mass. Patriarch proclaimed the most obscene of his companions, someone Grylos, he wore him priestly clothes interwoven with gold and scapular, appointed Sakelarios and housekeeper, appointed eleven friends metropolites and added himself as twelfth. Then the despicable these people publicly celebrate the liturgy singing odes with musical accompaniment, such as symposia, and antiphon obscene songs, and give to the spectators to partake of trimmed and adorned with gems utensils, but which, instead of wine contained vinegar and mustard to make people wince and caused laughter in the world.

Kon. Paparrigopoulos book 10th Final dissolution of reform.
pp. 437 publishing house Kactus 1992