θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 10, 2015

Η πίστη σαν προϊόν πλύσης εγκεφάλου


Το πρόβλημα δεν είναι η πίστη γενικά και αόριστα ! Το πρόβλημα είναι η πίστη σαν προϊόν πλύσης εγκεφάλου και μάλιστα η πίστη σε κάποια αναπόδεικτη αποκλειστική αλήθεια που απαγορεύεται να την κρίνεις και να την αμφισβητήσεις ! Το πρόβλημα είναι ο φανατισμός που παράγουν διαχρονικά οι αποκλειστικές "αλήθειες" ! Το πρόβλημα είναι ότι ο


«Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας
κατακριθήσεται». !!! Μάρκος 16:16

Το πρόβλημα είναι ότι:

27 πλήν τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ' αυτούς, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου." (Λουκάς 19/ιθ: 12- 17).

Ο λόγος του "θεού" σας, παρουσιάζεται στους "πιστούς" σας ΟΧΙ από τον ίδιο, αλλά από την γραφή σας που άνθρωποι σας την δίνουν και η οποία βρίθει αντιφάσεων και αυτοαναιρέσεων, πράγμα που αποδεικνύει ότι είναι κατασκευασμένη! Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος απορρίψει ή δεχτεί τον χριστιανισμό θα έχει απορρίψει ή δεχτεί τον λόγο των ανθρώπων που κατασκεύασαν και αναπαρήγαγαν τις γραφές ! Εγγυητές όλων των θρησκειών είναι ΜΟΝΟΝ οι άνθρωποι οι οποίοι ομιλούν, πράττουν, κηρύττουν, διαπλάθουν εύπλαστες συνειδήσεις μικρών παιδιών, διαιωνίζουν εξουσίες και περιουσίες, εξ ονόματος του αοράτου και άφαντου θεού των μονοθεϊστών!