θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, October 25, 2015

Είδα άντρες δικούς σας με τις γάμπες αγύμναστες και λευκές.

 

 «Είδα άντρες δικούς σας να είναι έχουν ξυρισμένα τα γένεια, τους μηρούς και τις γάμπες αγύμναστες και λευκές, ντυμένους με λεπτά και μαλακά επανωφόρια, τα χέρια τους φορτωμένα με πολλά και ωραία δαχτυλίδια, στα πόδια να φορούν ιωνικά υποδήματα. Δεν αναγνώρισα λοιπόν από ποιο μέρος ήταν αυτοί οι αποκαλούμενοι πρέσβεις, η επιστολή έλεγε ότι ήταν Λακεδαιμόνιοι.»
 
«Άνδρας υμών εθεασάμην υπήνην μη έχοντας, τους μηρούς και τα σκέλη λείους τε και λευκούς, μαλακάς χλανίδας ημφιεσμένους και λεπτάς, δακτυλίους πολλούς και καλούς περικειμένους, υποδεδεμένον υπόδημα το ιωνικόν.  Ούκ επέγνων ούν τους λεγομένους πρέσβεις, η δε επιστολή Λακεδαιμονίους έφασκεν
 
 

 (Απάντηση του Απολλώνιου του Τυανέως προς τους Εφόρους των Σπαρτιατών που είχαν στείλει αντιπροσωπεία με αίτημα να τον πολιτογραφήσουν πολίτη της Σπάρτης και να του στήσουν ανδριάντα, όπως αναφέρει ο Φιλόστρατος. Τέτοιο εξευτελισμό επιφύλαξε στους Σπαρτιάτες της παρακμής ο μέγας θεραπευτής και φιλόσοφος).