θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 07, 2015

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

 
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

 [Η δεκάτη εντολή του περιβόητου δεκαλόγου των δέκα εντολών ομιλεί διά τα πρόσωπα, ζώα και πράγματα τού πλησίον σου τα οποία δεν σου επιτρέπεται να επιθυμήσεις: «ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου. ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου ούτε τον αγρόν αυτού ούτε τον παίδα αυτού ούτε την παιδίσκην αυτού ούτε του βοός αυτού ούτε του υποζυγίου αυτού ούτε παντός κτήνους αυτού ούτε όσα τω πλησίον σου εστί.»,
 

 Έξοδος 20: 17,

 Δευτερονόμιον 

 5: 21. Παρά ταύτα ο Θεός Πατήρ Γιαχβέχ δεν έδωσε καμία εντολή ούτε μέσα στον άγιο νόμο του και ούτε μέσα σε όλα τα ιερά κείμενα του (Παλαιάς και Καινής) που να λέγει: «δεν σου επιτρέπεται να κατέχεις έναν συνάνθρωπό σου, ομοεθνή ή αλλοεθνή, ως δούλο (η), ζώο ή πράγμα.» Αντ’ αυτού και αμέσως μετά τις δέκα εντολές έχομε τον ακόλουθο άπειρης σοφίας και φιλευσπλαχνίας θεϊκό νόμο της δουλείας.] Ο πρώτος-πρώτος νόμος μετά τον έτσι καλούμενο «Δεκάλογο» της

Εξόδου

 20: 1-17 είναι ο νόμος της ανθρώπινης δουλείας για τον λαό που μόλις πριν τρεις μήνες δραπέτευσε από 400 χρόνια δουλείας [πράγμα που δηλώνεται σαφώς και στην πρώτην εντολή  Έξοδος

 20: 2],—όπως ακριβώς το πρώτο-πρώτο διάταγμα μετά τη δραπέτευσή τους έχει να κάνει με τους δούλους αυτών των φυγάδων δούλων, βλέπε  Έξοδος  12: 44 [«και πάντα οικέτην (= δούλον)  ή αργυρώνητον περιτεμείς αυτόν, και τότε φάγεται απ’ αυτού ·»]. Παρακάτω, στην  Έξοδον

21: 1-11, θεσπίζονται λοιπόν οι σχετικοί νόμοι για δούλους. [Επειδή όλα τα εδάφια αυτά είναι μακροσκελή για να καταγραφούν εδώ, αναφέρομε μόνο τα πο-λύ χαρακτηριστικά σημεία. Εσείς βεβαίως μην παραλείψετε να διαβάσετε τα σχετικά εδά-φια, ουσιαστικά ολόκληρο το κεφάλαιο 21 της Εξόδου, για να δείτε και τα υπόλοιπα και να κρίνετε:] «Αυτές είναι οι εντολές τις οποίες θα παραθέσεις ενώπιον αυτών: Εάν αποκτήσεις Εβραίο ως δούλο...-...(έτσι και έτσι). Εάν ο Εβραίος δούλος είναι παντρεμένος με δούλο του ιδίου κυρίου και έχουν παιδιά, μπορούν να αποσπαστούν και να διαχωριστούν. Εάν ο δούλος αγαπά τη γυναίκα του και τα παιδιά του και δεν επιθυμεί να αποσπαστεί απ’ αυτά, τότε ο κύριός του θα του τρυπήσει τα αυτιά με ένα βελόνι και θα τον κρατήσει σε ισόβια δουλεία.».

  
Ιωάννης Μ. Ρούσσος

 Ένας Εκλεκτός του Ισραήλ μπορεί να πουλήσει τη κόρη του ως δούλα ( Έξοδος 21: 7). Ευρέως υποδεικνύεται ότι ο κύριος μπορεί να εκτονώσει επάνω της τη σεξουαλική ορμή του χωρίς καμιά τιμωρία ( Έξοδος 21: 8). Εάν ένας Εκλεκτός του Γιαχβέχ σκοτώσει το δούλο του, διά τραυματισμού που επιφέρει αργό και εξαντλητικό θάνατο «δεν θα τιμωρηθεί, διότι ο δούλος αυτός είναι χρήμα του» ( Έξοδος 21: 21). Εάν ο κύριος κτηνωδώς βγάλει το μάτι ή το δόντι του δούλου ή της δούλας του, η μόνη τιμωρία θα είναι ότι ο δούλος ή η δούλα θα ελευθερωθεί ( Έξοδος 21: 26-27).

[Ακόμα  Έξοδος

 21: 32: «εάν ο ταύρος κτυπήσει με τα κέρατα δούλον ή δούλα, ο μεν ταύρος θα φονευθή διά λιθοβολισμού, ο δε κύριος του ταύρου θα πληρώση εις τον κύριον του δούλου τρίακοντα αργυρά σεκέλς.».]. Οι φτωχοί του Εκλεκτού Λαού μπορούν να πουληθούν ως δούλοι σε άλλους του Εκλεκτού Λαού «μέχρι το Ιωβηλαίον Έτος» ( Λευιτικόν  25) το οποίον είναι συγγενές με το κλασσικό “ad Calendas Graecas” [«εις τάς Ελληνικάς Καλένδας»)] διότι κανένα τέτοιο έτος, τύπου Ιωβηλαίου, δεν έχει καταγραφεί στην Αγία Γραφή να έχει ποτέ συμβεί. [Όπως ακριβώς δεν υπήρχαν Ελληνικές Καλένδες γιατί οι Καλένδες ήταν Ρωμαϊκές.]. Επίσης από τους γειτονικούς λαούς τους «τους ειδωλολατρικούς», ανάμεσα στους οποίους ζούσαν, «από αυτούς θα αγοράζετε δούλους πάντοτε, καθώς επίσης και από τα παιδιά των ξένων» ( Λευιτικόν  25: 41-46).

[Για περισσότερες διατάξεις περί δούλων και αιχμαλωτισθέντων μέσα στο «ιερό» βιβλίο βλέπε και:

 Έξοδος 22: 1-3,

 Δευτερονόμιον 

 20: 13-14, 28: 15, 41,

Ιησούς του Ναυή

 9: 22-27,

Ιωήλ 3: 8, κ.α. Αλλά και εδώ έχομε θεϊκές αντιφάσεις με Ησαΐα

 58: 6 και Ματθαίο 23: 10.]
 
http://www.pare-dose.net/4001
 
ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ Μ. ΡΟΥΣΣΟΥ
 TWIN CITIES (MINNEAPOLIS – SAINT PAUL), MINNESOTA, USA 2009