θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 22, 2015

Επιστολή κρατουμένου του Γκούλαγκ: "Αυτό το θέατρο χτίστηκε με το αίμα και τα οστά των κρατουμένων"


Επιστολή κρατουμένου του Γκούλαγκ (στρατόπεδο Tagil), η οποία βρέθηκε σε έναν τοίχο του Θεάτρου Νίζνι του Tagil το 2005: "Η σημείωση αυτή τοποθετήθηκε στον τοίχο στις 15 Μαρτίου 1954, χωρίς τους ήχους της ορχήστρας και την φλυαρία του κοινού, όμως, θα πει στους απογόνους ότι αυτό το θέατρο δεν κατασκευάστηκε από τις ταξιαρχίες εθελοντών της Κομσομόλ, όπως θα γράψουν αργότερα στις εφημερίδες, αλλά χτίστηκε με το αίμα και τα οστά των κρατουμένων – των δούλων του 20ου αιώνα "


Letter of GULag prisoners (Tagil Camp) which was found in a wall of the Nizhniy Tagil Theater in 2005: "This note was placed into the wall on 15 March 1954 without the sounds of orchestra and chatter of audience. But it will tell the ancestors that this theatre was built not by Komsomol volunteer brigades, how they will later write in newspapers, but it was built on blood and bones of prisoners - the slaves of 20th century."

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3110866/This-theatre-built-blood-bones-prisoners-Haunting-message-painted-metal-sheet-ceiling-Soviet-era-building-hopes-finds-lives-world-no-slavery.html


A haunting protest note penned by Soviet-era 'slaves' that was hidden in the ceiling of a theatre for decades has been revealed for the first time.


Written in nail polish on a sheet of iron, the scrawl was signed by three convicts from a Stalinist camp who wanted to tell the world the building had been constructed using the 'blood and bones of prisoners' – and not by the might of Communism.

Dating to March 1954 – a year after the death of feared USSR leader Joseph Stalin – it pleads for an end to slavery, intended as a message from beyond the grave for future generations.Beyond the grave: A haunting message written on a sheet of iron (above) by three prisoners from a Stalinist gulag has been revealed for the first time after it was discovered hidden in the bricks and mortar of a theatreTaking a stand: The prisoners wanted to tell the world that the State Drama Theatre (above) in Nizhny Tagil was constructed using the 'blood and bones of prisoners' – and not by the might of CommunismHidden: The letter, written in nail polish, was unearthed in the ceiling (above) during renovation of the theatre

Found buried in the ceiling of the State Drama Theatre in Nizhny Tagil, in the Urals region of Russia, it was discovered during renovation work in 2005 but kept secret.

Now the words of the men whose sacrifice helped build the impressive structure have finally been revealed, it was reported by The Siberian Times.

RELATED ARTICLES

• Previous

• 1

• Next

• Ukraine pushes back largest Russian attack in months as... Drugged, bare feet beaten by cable and kidneys shot with a...

Share this article

Share

In a somewhat poetic, but plaintive manner it reads: 'This message was immured on 15 March 1954.

'There were no cheers from the crowds and no orchestra as it was happening.

'But it will tell our descendants that this theatre was built not with the forces of Komsomol (Young Communist) brigades – as they will be claiming – but on the blood and bones of prisoners, the slaves of the 20th century.

'Hello, future generation! And may your era have no slavery and no humiliation of man by man.

'Cheers from us, prisoners IL Kozhin, PG Sharipov, UN Nigmatulin.''May your era have no slavery and no humiliation of man by man': Dating to March 1954 – a year after the death of feared USSR leader Joseph Stalin – the letter was written during construction of the theatre (above)Holding more secrets? There is mounting speculation that many more illicit notes of correspondence may be entombed within the walls and ceilings waiting to be discovered

'NO HUMILIATION FOR MAN': THE PRISONERS' LETTER IN FULL

'This message was immured on 15 March 1954.

'There were no cheers from the crowds and no orchestra as it was happening.

'But it will tell our descendants that this theatre was built not with the forces of Komsomol (Young Communist) brigades – as they will be claiming – but on the blood and bones of prisoners, the slaves of the 20th century.

'Hello, future generation! And may your era have no slavery and no humiliation of man by man.

'Cheers from us, prisoners IL Kozhin, PG Sharipov, UN Nigmatulin.'

No further information is known about the men or, indeed, their fate following their time spent working on the theatre.

They would have known that penning such a missive criticising the authorities would have cost them their lives had it been discovered.

The hand-written note was penned after Stalin had died, but before reforms of the prison system in the Soviet Union had taken effect.

It is likely they were inmates from the nearby gulag TagilLag, which was also known as the Tagil Corrective Labour Camp.

Tens of thousands of people, including Russian-Germans, were forcibly conscripted into these Stalinist death camps and sentenced to hard labour, including work on building the State Drama Theatre.

Facing barbaric and inhumane conditions, freezing cold temperatures and a lack of food, in addition to the physical work, the vast majority died within the gulag.

According to the theatre's website the note was 'discovered accidentally during a renovation.'

It adds: 'This letter lay for half a century, immured inside the second floor ceiling above an alcove.

'Locals knew that TagilLag prisoner labour was used for the hardest parts of construction of the theatre.

'Old-timers say that prisoners were brought in carts at dawn and taken back towards village of Kirpishniy and others at dusk.

'Some brave locals threw sacks with bread and potato across a fence surrounding the building site.'Horrific conditions: It is likely the prisoners were inmates from the nearby gulag TagilLag (seen, above, in 1940), which was also known as the Tagil Corrective Labour Camp. Facing barbaric and inhumane conditions, freezing temperatures and a lack of food, the vast majority died within the gulag

And there is mounting speculation that many more illicit notes of correspondence may be entombed within the walls and ceilings waiting to be discovered.

Lev Samuilovich Libenshtein, who oversaw construction works at Theatre Square, said he knows other prisoners who hid bottles containing letters under one of the pillars.

'No-one knows what is written there,' he said.

With a population of about 360,000 people, Nizhny Tagil is located about 16 miles east of the 'border' between Europe and Asia.

It has an industrial history based around cast-iron works and the development of copper, gold and platinum, and there are rumours that some Tagil metal was used in the construction of the Statue of Liberty in New York.

But it is also a culturally-important city in the Urals region, with three professional theatres and a College of Arts that produces a steady flow of talented actors and actresses.

Read more:

• Haunting message penned in nail polish from Soviet 'slaves' found buried in Urals theatre

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3110866/This-theatre-built-blood-bones-prisoners-Haunting-message-painted-metal-sheet-ceiling-Soviet-era-building-hopes-finds-lives-world-no-slavery.html#ixzz3jX7Rkm4d

Follow us: @MailOnline on Twitter
DailyMail on Facebook