θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, July 08, 2015

Πόση σχέση έχει το βιοτικό επίπεδο με την τυφλή θρησκευτικότητα; Πόση σχέση έχει το βιοτικό επίπεδο με την τυφλή θρησκευτικότητα;

 
Οι χώρες με τους πιο θρησκευόμενους πληθυσμούς είναι οι σχετικά φτωχότερες του πλανήτη, εκτός από τις ΗΠΑ. Μια νέα έρευνα του οργανισμού Gallup, αποκαλύπτει ότι στις πιο «εξαθλιωμένες» χώρες του κόσμου, υπάρχει ένας μέσος όρος 95% των κατοίκων τους, που θεωρούν τη θρησκεία ως σημαντικό μέρος της καθημερινότητας τους. Στις πιο πλούσιες χώρες, το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 47%. (Σύμφωνα με το Gallup, φτωχές χώρες θεωρούνται αυτές στις οποίες το μέσο ετήσιο εισόδημα είναι $2.000 ή λιγότερο, και πλούσιες αυτές όπου το μέσο ετήσιο εισόδημα είναι $25.000 και περισσότερο).

Στη παραπάνω διαπίστωση, οι ΗΠΑ αποτελούν μια «περίεργη» εξαίρεση. Μια πλούσια χώρα, όπου υπάρχει ένα ποσοστό 65% του πληθυσμού, που θεωρεί τον εαυτό του θρησκευόμενο, και τη θρησκευτικότητα απαραίτητο στοιχείο της ύπαρξής του. Κάποιες άλλες πλούσιες χώρες, είναι σημαντικά λιγότερο θρησκευόμενες από τις ΗΠΑ. Στη Γαλλία, μόλις το 30% θεωρεί τη θρησκεία σημαντική, ενώ στη Σουηδία μόνο το 17%.

Σε γενικές γραμμές, η έρευνα που διεξήχθη σε 114 κράτη του κόσμου, έδειξε πως το 84% του παγκόσμιου πληθυσμού θεωρεί τη θρησκευτικότητα σημαντική. Όπως λένε οι αναλυτές, η σχέση μεταξύ θρησκείας και ανέχειας είναι ισχυρή, και έχει να κάνει με την προσπάθεια των παπάδων να κρατήσουν υπόδουλους και πνευματικά ελεγχόμενους τους φτωχούς, για να μην εξεγερθούν.


Πηγη : antinews.gr