θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, July 30, 2015

Ο Χριστιανισμός απαιτεί γονικλυσίες και υποκλίσεις.


 
Ο Χριστιανισμός προσπαθεί να γεμίσει το κεφάλι των πιστών με τόση ανοησία, που να είναι αρκούντως αρκετή, να σκύψουν στην υποβολή, συχνά και κυριολεκτικά, ενώ τους θέλουν να ξοδεύουν παράλληλα το χρήσιμο χρόνο τους στις γονικλυσίες   και τις υποκλίσεις, διότι αυτές είναι ενέργειες υποταγής. Η υπόκλιση και η γονικλυσία  ενσωματώθηκαν σε κάθε θρησκευτική πρακτική.

Παράδειγμα:
 
«Σοί μεν κλίνω γόνυ καρδίας και σώματος, χείρας δε αίρω σαρκός, μετά δακρύων, και στεναγμών κατανύξεως, δέομαι, Κύριε, Κύριε»

[00101] Καὶ τὸ µὲν  σῶµά µου τὸ ἄθλιον ταφῇ παραδοθὲν διαφθαρήσεται, ...

 Ἐξομολογοῦμαί σοι, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, κλίνω γόνυ. σώματος καὶ ψυχῆς, ἐξαγορεύων σοὶ τῷ Θεῷ μου πάσας τὰς ἁμαρτίας μου... Ε.Ι.Ε.Κ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
Οι υποψηφιοι λίγο πριν την τελετή της ρασοφορίας
 
Οι νέοι Ριζαρείτες μετά την τελετή της ρασοφορίας