θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, June 02, 2015

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚH AΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟ.


Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚH AΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟ.

“...Λάβετε υπ' όψιν σας την περίπτωση του Αβραάμ, του αρχαίου αυτού πατέρα του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού... Ένας από τους καλλίτερους τρόπους για να αρχίσουμε να σκευτόμαστε για την φύση του  Χριστιανισμού είναι να τον σκευτούμε υπό το φως του  Ιουδαϊσμού. Σήμερα σκευτόμαστε πολύ συχνά τον Ιουδαϊσμό και του Χριστιανισμό ως δύο ξεχωριστές θρησκείες, όπως σχςεδόν ο Βουδισμός και το Ισλάμ. Ο πρώιμος όμως  Χριστιανισμός δεν είδε τον εαυτό του μ'  αυτόν τον τρόπο. Οι  Χριστιανοί έβλεπαν τους εαυτούς τους ως πιστούς Εβραίους που απλώς ακολουθούσαν Εβραϊκές διδασκαλίες. Στην πραγματικότητα η πρώτη κύρια διαφωνία στην Χριστιανική  εκκλησία ήταν εάν οι μή  Εβραίοι -  οι Τζεντίλε - θα μπορούσαν ποτέ να είναι μέρος του  Χριστιανισμού. (1) -Περίπτωση υποχρεωτικής περιτομής Έλληνος.-

Ο Χριστιανισμός έβλεπε τον εαυτό του ως την συνεχιζόμενη ανάπτυξη και ολοκλήρωση του πραγματικού Ιουδαϊσμού.

Ως τέτοιος ο Χριστιανισμός δεν ξεκίνησε  τον πρώτο αιώνα, αλλά πολύ πριν, με τον βασιλέα Δαυΐδ, τον Μωυσή, τον Αβραάμ, και τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Τα πάντα στον παλαιό Ιουδαϊσμό δομούσαν και έδειχναν προς το έργο του Ιησού Χριστού.

Ξανά και ξανά, οι πρώτοι μαθητές εξηγούσαν πως ο Χριστός, ήταν η ολοκλήρωση των αρχαίων  υποσχέσεων του Ιουδαϊσμού .... γι αυτό όταν ξεκινούμε να σκευτόμαστε τον Χριστιανισμό, πρέπει να κατανοήσουμε τις πραγματικές  Εβραϊκές του ρίζες.

Πρέπει να καταλάβουμε πως ο  Χριστιανισμός οφείλει να φαίνεται και να ακούγεται σαν τον  Ιουδαϊσμό, εκτός όταν ξεκάθαρα ζητά να αλλάξει κάτι. Πρέπει να προσδοκούμε πως οι γραφές, τα ιδρύματα, οι βασικές αρχές, οι νόμοι, οι προσευχές, η οικογενειακή ζωή, κλπ, του  Ιουδαϊσμού, μεταφέρονται στον  Χριστιανισμό, εκτός και άν ο Χριστός, ο τελευταίος προφήτης, άλλαξε κάποια πρακτική....

Ο  Εβραϊσμός  στον Χριστιανισμό είναι πραγματικά διεισδυτικός.”

 
Από το βιβλίο “Why and what: A brief introduction to Christianity.”  του αιδεσιμότατου Douglas Jones.