θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 20, 2015

Ο κίνδυνος είναι η αναταραχή.


"Ο Νέος κόσμος μας στηρίζεται στην τάξη. Ο κίνδυνος είναι η αναταραχή. Και στο σημερινό κόσμο, μπορεί τώρα να εξαπλωθεί σαν μόλυνση ».

-Tony Μπλερ“Our new world rests on order. The danger is disorder. And in today’s world, it can now spread like contagion.”

—Tony Blair