θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 20, 2015

Δεν είναι μια άσκηση φιλανθρωπίας.

 

«Η νέα παγκόσμια οικονομική τάξη δεν είναι μια άσκηση φιλανθρωπίας, αλλά το διαφωτισμένο εγωιστικό συμφέρον της για όλους."

-Carlos Fuentes “The new world economic order is not an exercise in philanthropy, but in enlightened self-interest for everyone concerned.”

—Carlos Fuentes