θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, June 09, 2015

Αρχαία ελληνικά γυμνά αγάλματα.Υπάρχουν τόσα πολλά νοήματα στα αρχαία ελληνικά γυμνά αγάλματα: Ένα είδος παγώματος του χρόνου, όταν η ζωή είναι στα καλύτερά της, ένας "αγών" (πάλη) ενάντια στον θάνατο, μία κατάσταση που κάθε αρχαίος Έλληνας πολεμιστής είχε να αντιμετωπίσει πολύ συχνά στη διάρκεια της ζωής του! Μια γιορτή να είναι ζωντανός!

 
 There's so much meaning in ancient Greek nude statues: A kind of freeze of time when life is at its best, an "agon" (struggle) against death, a situation which every ancient Greek warrior had to face very often in his lifetime! A celebration of being alive!