θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, June 18, 2015

Δεν φέρνουν την ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη.

«Γνωρίζουμε ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι στενά συνδεδεμένος με την νέα οικονομική τάξη πραγμάτων, παγκοσμιοποιημένος , με ελεύθερες και ανοικτές αγορές, που δεν φέρνουν την ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη σε όλους."

-Claudio Hummes

 

 “We know that social exclusion is closely tied to the new economic world order, globalized, with free and open markets, which isn’t bringing prosperity or social justice to all.”
—Claudio Hummes