θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 02, 2015

Η σκόπιμη αποχαύνωση της Παιδείας -Deliberate Dumbing Down of Education


Η σκόπιμη αποχαύνωσης Παιδείας

Για δεκαετίες τα σχολικά συστήματα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες έχουν δραματική μείωση στον τομέα της εκπαίδευσης, και πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι προς το συμφέρον των ανθρώπων που βρίσκονται στην εξουσία να έχουν έναν πληθυσμό που να είναι αρκετά έξυπνος για να είναι ουσιαστικά ένας σκλάβος, αλλά όχι αρκετά έξυπνος για να απελευθερωθεί από τα δεσμά του.
Πολλά από τα σχολεία επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των παιδιών, όπως τα ρομπότ για να λαμβάνουν διαταγές. Τα περισσότερα σχολεία επικεντρώνονται στην απομνημόνευση και όχι στη δημιουργικότητα. Τα σχολεία αυτές τις μέρες διδάσκουν στα παιδιά τι να σκέφτονται, σε αντίθεση με το πώς να σκέφτονται. Ως αποτέλεσμα τα παιδιά μεγαλώνουν να είναι πολύ πιο υπάκουο προς λήψη διαταγών και να πηγαίνει με το ρεύμα. Οι άνθρωποι που είναι λιγότερο πιθανό να αμφισβητούν την πραγματικότητα ή την κυβέρνησή τους είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο να χειραγωγηθούν.
Deliberate Dumbing Down of Education

For decades the school systems throughout the United States and other countries have been dramatically declining in education, and many will claim this is by no accident. It is in the best interest of people in power to have a population that is smart enough to essentially be a slave, but not smart enough to free themselves from their bondage.
Many of the schools focus on treating children like robots and to take orders. Most schools focus on memorization rather than creativity. Schools these days teach children what to think as opposed to how to think. As a result children grow up to be much more docile towards taking orders and going with the flow. People less likely to question their reality or their government are much, much more easily manipulated.