θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 09, 2015

Δεν με νοιάζει ποια μαριονέτα τοποθετείται στο θρόνο της Αγγλίας.

 
"Δεν με νοιάζει ποια μαριονέτα τοποθετείται
στο θρόνο της Αγγλίας για να κυβερνήσει την αυτοκρατορία, ...
Ο άνθρωπος που ελέγχει την τροφοδοσία των χρημάτων της Βρετανίας
ελέγχει την Βρετανική Αυτοκρατορία.
Και εγώ τον έλεγχο της προσφοράς χρήματος. "

Baron Nathan Mayer Rothschild
(1777-1836) χρηματοδότης στο Λονδίνο


"I care not what puppet is placed on
the throne of England to rule the Empire, ...
The man that controls Britain's money
supply controls the British Empire.
And I control the money supply."

by:  Baron Nathan Mayer Rothschild
(1777-1836) London financier