θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, May 11, 2015

Ένα κουίζ για τον "μετανθρωπισμό".

Μετανθρωπισμός (χάριν συντομίας Η + ή h+) είναι ένα διεθνές (Πάλι) "πολιτιστικό και πνευματικό" κίνημα με ενδεχόμενο (!) στόχο του τον εκ βάθρων μετασχηματισμό της ανθρώπινης κατάστασης, με την ανάπτυξη και χρησιμοποιώντας ευρέως διαθέσιμες τεχνολογίες για να ενισχύσει (;) σε μεγάλο βαθμό τις ανθρώπινες πνευματικές, σωματικές και ψυχολογικές ικανότητες.

Στην πραγματικότητα μιλούμε πάλι για κατασκευή ΓΚΟΛΕΜ!
ΒΛΕΠΕ: http://ermionh.blogspot.gr/2015/04/the-golem-golem.html
 
 
ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΒΡΗ!

Transhumanism (abbreviated as H+ or h+) is an international cultural and intellectual movement with an eventual goal of fundamentally transforming the human condition by developing and making widely available technologies to greatly enhance human intellectual, physical, and psychological capacities. 

 
Μπορείτε να κάνετε ένα κουίζ για τον "μετανθρωπισμό" στην ιστοσελίδα blops3:


Εξετάζοντας τα αποτελέσματα του για όλους όσους έλαβαν μέρος,

μερικά είναι συγκλονιστικά ...!
«Θα ανταλλάσσατε χειρουργικά τα μάτια σας για να δείτε 5 φορές περισσότερο;»
Το 66% είπε ναι!
«Θα υποβαλλόσασταν σε ακραία χειρουργική επέμβαση για να γίνετε καλύτερος στη δουλειά σας;»

To 52% είπε ναι!
«Θα κινδυνεύατε από μόνιμη παράλυση για να τρέξετε πιο γρήγορα;»

To 44% είπε ναι!
«Θα κόβατε τους πνεύμονές σας και αν αυτό σήμαινε σας θα μπορούσατε να  αναπνέετε υποβρύχια;

Το 57% είπε ναι!

και πιο συγκλονιστικό ...

«Θα αφήνατε την κυβέρνηση να παρέμβει στο DNA σας, αν το έκανε πιο δυνατό;» ...
To 64% είπε ναι!
You can do a quiz about transhumanism on the blops3 site:
Looking at the results of everybody who has taken part is sometimes shocking...!

'Would you surgically swap out your eyes to see 5x further?' 66% said yes!
'Would you undergo extremem surgery to be better at your job?' 52% said yes!
'Would you risk permanent paralysis to run faster?' 44% said yes!
'Would you cut out your lungs if it meant you could breath underwater?' 57% said yes!

and most shocking...
'Would you let the government tamper with your DNA if it made you more powerful?'...
64% SAID YES!