θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 31, 2015

10 βήματα προς μία τυραννία.Η Naomi Wolf έχει βάσιμους λόγους για να μιλήσει για την ISIS. Στο βιβλίο της του 2007, "Το τέλος της Αμερικής", η Wolf σκιαγραφεί τα 10 βήματα που απαιτούνται για μια φασιστική ομάδα (ή κυβέρνηση) να καταστρέψει το δημοκρατικό χαρακτήρα ενός έθνους- κράτους και να ανατρέψει τις κοινωνικές και πολιτικές ελευθερίες που εφαρμόζοντο  προηγουμένως από τους πολίτες της.
 
1. Επικαλούνται έναν τρομακτικό εσωτερικό και εξωτερικό εχθρό.
2. Δημιουργούν μυστικές φυλακές όπου λαμβάνουν χώρα βασανιστήρια.
3. Αναπτύσουν μια δολοφονική κάστα ή μία αραστρατιωτική δύναμη που δεν λογοδοτεί στους πολίτες.
4. Εγκαθιστούν ένα σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης.
5. Παρενοχλούν τους πολίτες.
6. Εφαρμόζουν την αυθαίρετη κράτηση και απελευθέρωση.
7. Βάζουν στόχο άτομα-κλειδιά.
8. Ελέγχουν τον Τύπο.
9. Μεταχειρίζονται όλους τους πολιτικούς αντιφρονούντες ως προδότες.
10. Καταργούν το κράτος δικαίου.

Ενώ το κοινό στο δυτικό κόσμο ονομάζει στα γρήγορα   όποιον αμφισβητεί την επίσημη ιστορία, ως «θεωρητικός της συνωμοσίας», το κοινό στη Μέση Ανατολή είναι συντριπτικά επιφυλακτικό σχετικά με την ISIS και το επιλεγόμενο "Τζιχάντ". Για παράδειγμα, στο Λίβανο και την Αίγυπτο, η ιδέα ότι η ISIS ήταν μια δημιουργία των ΗΠΑ ήταν τόσο διαδεδομένη (υψηλόβαθμα υπάλληλοι το ισχυρίζονται), που η Αμερικανική Πρεσβεία στη Βηρυτό χρειάστηκε να αρνηθεί τις φήμες.

Αφού βρήκε τον εαυτό της να δέχεται επίθεση από αμέτρητους δημοσιογράφους και παρατηρητές, η Wolf πρόσθεσε:
 
"Όλοι αυτοί που μου επιτίθενται τώρα για «θεωρίες συνωμοσίας» δεν έχουν ιδέα για τι μιλούν   ...  αυτοί που πιστεύουν πως η κυρίαρχη αφήγηση πρέπει να είναι αληθής και οι κυρίαρχοι λόγοι πρέπει να είναι πραγματικοί, δεν έχουν εμπειρία για το πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος. "
 
 
 
 
Naomi Wolf has good reason to speak out about ISIS. In her 2007 book, “The End of America”, Wolf outlined 10 steps necessary for a fascist group (or government) to destroy the democratic character of a nation-state and subvert the social and political liberties previously exercised by its citizens.
1. Invoke a terrifying internal and external enemy
2.Create secret prisons where torture takes place
3.Develop a thug caste or paramilitary force not answerable to citizens
4.Set up an internal surveillance system
5.Harass citizens’ groups
6.Engage in arbitrary detention and release
7.Target key individuals
8.Control the press
9.Treat all political dissidents as traitors
10.Suspend the rule of law
While the public in the Western world is quick to label anyone who questions an official story as a “conspiracy theorist”, the public in the Middle East is overwhelmingly skeptical about ISIS and its so-called “Jihad”. For instance, in Lebanon and Egypt, the idea that ISIS was a U.S. creation was so widespread (high-ranked officials were claiming it), that the US Embassy in Beirut needed to deny the rumors.

After finding herself under attack by countless journalists and observers, Wolf added:
“So all the people who are attacking me right now for ‘conspiracy theories’ have no idea what they are talking about … people who assume the dominant narrative MUST BE TRUE and the dominant reasons MUST BE REAL are not experienced in how that world works.”