θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 17, 2015

Yπάρχει μια δύναμη κάπου τόσο οργανωμένη , τόσο λεπτή...«Από τότε που μπήκα στην πολιτική, υπήρχαν κυρίως άνδρες που μου εμπιστεύονταν τα ιδιωτικά τους μυστικά . Μερικοί από τους μεγαλύτερους άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον τομέα του εμπορίου και των κατασκευών, φοβούνται κάτι. Γνωρίζουν ότι υπάρχει μια δύναμη κάπου τόσο οργανωμένη , τόσο λεπτή, τόσο προσεκτική, τόσο διασταυρωμένη, τόσο πλήρης, τόσο διάχυτη, που καλύτερα να μην μιλούν δυνατά, όταν συζητούν για την καταδίκη της. "

Woodrow Wilson, The New Freedom (1913)


"Since I entered politics, I have chiefly had men's views confided to me privately. Some of the biggest men in the United States, in the Field of commerce and manufacture, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it."

Woodrow Wilson,The New Freedom (1913)