θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 17, 2015

Early to bed and early to rise, makes a man healthy wealthy and wise"Early to bed and early to rise, makes a man healthy wealthy and wise".
 
 Benjamin Franklin

is found in the 1735 edition.

Νωρίς στο κρεβάτι και νωρίς σηκώνομαι, κάνει έναν άνθρωπο υγιή πλούσιο και σοφό

 βρίσκεται στην έκδοση του 1735.