θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, April 09, 2015

Οι πραγματικοί κυβερνήτες στην Ουάσιγκτον είναι αόρατοι."Οι πραγματικοί κυβερνήτες στην Ουάσιγκτον είναι αόρατοι, και ασκούν την εξουσία από τα παρασκήνια."

Ανώτατο Δικαστήριο Δικαιοσύνης, Felix Frankfurter, 1952"The real rulers in Washington are invisible, and exercise power from behind the scenes."

Supreme Court Justice Felix Frankfurter, 1952