θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, April 21, 2015

Η πορεία προς την ολοκληρωτική δικτατορία στις Ηνωμένες Πολιτείες


"Σήμερα, η πορεία προς την ολοκληρωτική δικτατορία στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να καθοριστεί με αυστηρά νομικά μέσα, αφανής και άγνωστη από το Κογκρέσο, τον Πρόεδρο, ή τους ανθρώπους. Προς τα έξω έχουμε μια συνταγματική κυβέρνηση.  Λειτουργούμε εντός της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος μας, ένας άλλος φορέας  εκπροσωπεί μια άλλη μορφή διακυβέρνησης - μια γραφειοκρατική ελίτ ".

Γερουσιαστής William Jenner, 1954"Today the path of total dictatorship in the United States can be laid by strictly legal means, unseen and unheard by the Congress, the President, or the people. Outwardly we have a Constitutional government. We have operating within our government and political system, another body representing another form of government - a bureaucratic elite."

Senator William Jenner, 1954