θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, April 21, 2015

Ποιος κατέχει τα δίκτυα της τηλεόρασης;


1985: O Eustace Mullins δημοσιεύει το, «Ποιος κατέχει τα δίκτυα της τηλεόρασης," στο οποίο αποκαλύπτει πως οι Ρότσιλντ έχουν τον έλεγχο όλων των τριών μεγάλων δικτύων των ΗΠΑ, τα οποία είναι τα εξής: NBC, CBS, και ABC.


1985: Eustace Mullins publishes, "Who Owns The TV Networks," in which he reveals the Rothschilds have control of all three major U.S. Networks, which are: NBC; CBS; and ABC.