θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, April 07, 2015

Το ερώτημα ήταν πώς θα τους [Ιαπωνες] ψήσουμε να ρίξουν την πρώτη βολή.


"Το ερώτημα ήταν πώς θα έπρεπε να τους [Ιαπωνες] ψήσουμε  με ελιγμούς να ρίξουν την πρώτη βολή ... ήταν επιθυμητό να βεβαιωθούμε ότι οι Ιάπωνες είναι αυτοί που θα το έκαναν αυτό, έτσι ώστε να μην συνεχίσει να υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το ποιος ήταν ο επιτιθέμενος».

Henry Stimson, ΗΠΑ, Γραμματέας του πολέμου πριν από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, 25, Νοεμβρίου 1941"The question was how should we maneuver them [Japan] into firing the first shot... it was desirable to make sure the Japanese be the ones to do this so that there should remain no doubt as to who were the aggressors."

Henry Stimson, US Secretary of War prior to WWII, Nov. 25, 1941