θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, April 06, 2015

Αυτοί κινούν τα νήματα και μας ελέγχουν.


"Η συνειδητή και έξυπνη χειραγώγηση των οργανωμένων συνηθειών και απόψεων των μαζών είναι ένα σημαντικό στοιχείο της δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτοί που χειρίζονται αυτόν τον αόρατο μηχανισμό της κοινωνίας αποτελούν μία αόρατη κυβέρνηση που είναι η πραγματική κυρίαρχη δύναμη της χώρας μας. ... Κυβερνώμεθα, τα μυαλά μας μορφοποιούνται, τα γούστα μας διαμορφώνονται, οι ιδέες μας προτείνονται, σε μεγάλο βαθμό από άνδρες για τους οποίους δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Αυτό είναι ένα λογικό αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένη η δημοκρατική κοινωνία μας. Τεράστιοι  αριθμοί ανθρώπινων όντων πρέπει να συνεργαστούν με αυτό τον τρόπο εάν πρόκειται να ζήσουν μαζί ως ομαλά σε μία λειτουργούσα κοινωνία. ... Σχεδόν σε κάθε πράξη της καθημερινής μας ζωής, είτε στη σφαίρα της πολιτικής ή των επιχειρήσεων, στην κοινωνική συμπεριφορά μας ή η ηθικής σκέψης μας, κυριαρχούνται από τον σχετικά μικρό αριθμό των ατόμων ... που κατανοούν τις νοητικές διεργασίες και τα κοινωνικά πρότυπα των μαζών. Είναι αυτοί που κινούν τα νήματα  που ελέγχουν την κοινή γνώμη ".

"Προπαγάνδα" από Edward L. Bernays (ο πατέρας της σύγχρονης διαφήμισης), 1928."The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. ...We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. This is a logical result of the way in which our democratic society is organized. Vast numbers of human beings must cooperate in this manner if they are to live together as a smoothly functioning society. ...In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons...who understand the mental processes and social patterns of the masses. It is they who pull the wires which control the public mind."

"Propaganda" by Edward L. Bernays (the father of modern advertising), 1928.