θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, April 25, 2015

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ΔΕΝ οφείλεται στον άνθρωπο.Η υπερθέρμανση του πλανήτη ΔΕΝ οφείλεται στον άνθρωπο.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η τεχνητή υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μια απάτη που έχει διαπραχθεί από τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις για να κερδίσουν χρήματα και να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στους ανθρώπους. Αποδίδοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη σε ανθρώπινες ενέργειες, οι κυβερνήσεις είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη ως ένα μέτωπο για να οδηγήσουν σε πολιτικές που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να επιβληθούν. Οι εταιρείες είναι επίσης σε θέση να χρησιμοποιήσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη ως λόγο για την εφαρμογή και την πώληση νέων τύπων προϊόντων.

Οι άνθρωποι χωρίζονται ως προς το αν η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι κάτι εντελώς ψευδές, ή μάλλον ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι τεχνητή. Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι η θερμοκρασία της γης ελέγχεται κυρίως από τον ήλιο και ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία επίδραση επί της πραγματικής θερμοκρασίας της γης. Η γη υπάρχει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια πριν από τον άνθρωπο και θα είναι εδώ για δισεκατομμύρια χρόνια μετά τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι επισημαίνουν, επίσης, πως η αύξηση της θερμοκρασίας σε άλλους πλανήτες όπως ο Άρης και ο Δίας είναι απόδειξη πως η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι αποτέλεσμα του ήλιου και όχι των ανθρώπων.