θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, April 23, 2015

Η Τριμερής Επιτροπή θα ελέγχει το μέλλον."Η Τριμερής Επιτροπή έχει ως στόχο να αποτελέσει το όχημα για την πολυεθνική ενοποίηση των εμπορικών και τραπεζικών συμφερόντων με την κατάληψη του ελέγχου της πολιτικής της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τριμερής Επιτροπή αντιπροσωπεύει μια επιδέξια, συντονισμένη προσπάθεια για να πάρουν τον έλεγχο και να ενοποιήσουν τα τέσσερα κέντρα εξουσίας το πολιτικό, το νομισματικό, το πνευματικό και το εκκλησιαστικό. Αυτό που η Τριμερής Επιτροπή προτίθεται, είναι να δημιουργήσει μια παγκόσμια οικονομική δύναμη ανώτερη από τις πολιτικές κυβερνήσεις των εθνικών κρατών που συμμετέχουν. Ως διαχειριστές και δημιουργοί του συστήματος, θα ελέγχουν το μέλλον. "

Ο Αμερικανός Γερουσιαστής Barry Goldwater στο   βιβλίο του 1964: Χωρίς απολογίες"The Trilateral Commission is intended to be the vehicle for multinational consolidation of the commercial and banking interests by seizing control of the political government of the United States. The Trilateral Commission represents a skillful, coordinated effort to seize control and consolidate the four centers of power political, monetary, intellectual and ecclesiastical. What the Trilateral Commission intends is to create a worldwide economic power superior to the political governments of the nationstates involved. As managers and creators of the system, they will rule the future."

U.S. Senator Barry Goldwater in his 1964 book: With No Apologies