θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, April 21, 2015

Θα υποχρεώσουμε τους ανθρώπους να υποταγούν.


"Πολύ σύντομα, κάθε Αμερικανός θα πρέπει να εγγράψει την βιολογική ιδιότητα του (δηλ. εσείς και τα παιδιά σας) σε ένα εθνικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τους ανθρώπους και πως θα λειτουργεί  κάτω από το αρχαίο σύστημα ενεχυρίασης. Με μία τέτοια μεθοδολογία, θα μπορούμε να υποχρεώσουμε τους ανθρώπους να υποταγούν  στην ημερήσια διάταξή μας, γεγονός που θα επηρεάσει την ασφάλειά μας ως επιβάρυνση για το νόμισμα που δεν είναι παρά χαρτί.

Ο συνταγματάρχης Edward Mandell House αποδίδεται (αλλά ανεπιβεβαίωτα) να δίνει ένα πολύ λεπτομερές περίγραμμα των σχεδίων που πρέπει να εφαρμοστούν για να υποδουλώσουν τον αμερικανικό λαό. Τα ανέφερε, σε μια ιδιωτική συνάντηση με τον Γούντροου Ουίλσον (πρόεδρος στα 1913-1921)"Very soon, every American will be required to register their biological property (that's you and your children) in a national system designed to keep track of the people and that will operate under the ancient system of pledging. By such methodology, we can compel people to submit to our agenda, which will affect our security as a charge back for our fiat paper currency.

Colonel Edward Mandell House is attributed (but unverified) with giving a very detailed outline of the plans to be implemented to enslave the American people. He stated, in a private meeting with Woodrow Wilson (President 1913 - 1921)