θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, April 11, 2015

Χωρίς να το καταλάβει αυτό, κάθε Αμερικανός εν αγνοία του θα είναι υπηρέτης μας.


Αυτό θα θερίσει για μας τεράστια κέρδη πέρα από κάθε προσδοκία μας και θα αφήσει κάθε Αμερικανό ως συμβάλλοντα σε αυτή την απάτη, την οποία θα ονομάσουμε «Κοινωνική Ασφάλιση». Χωρίς να το καταλάβουν αυτό, κάθε Αμερικανός εν αγνοία του θα είναι υπηρέτης μας, ωστόσο με δυσφορία. Οι άνθρωποι θα γίνουν αβοήθητοι και χωρίς καμία ελπίδα για λύτρωση και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το υψηλό αξίωμα (την προεδρία) της εταιρείας μας (ΗΠΑ) για να υποδαυλίσουμε αυτό το σχέδιο κατά της Αμερικής. "

Συνταγματάρχης Edward Mandell House αποδίδεται (αλλά ανεπιβεβαίωτα) να δίνει πολύ λεπτομερές περίγραμμα των σχεδίων που πρέπει να εφαρμοστούν για να υποδουλώσουν τον αμερικανικό λαό. Τα δήλωσε, σε μια ιδιωτική συνάντηση με τον Γούντροου Ουίλσον (πρόεδρος στα 1913-1921)This will inevitably reap us huge profits beyond our wildest expectations and leave every American a contributor to this fraud, which we will call "Social Insurance". Without realizing it, every American will unknowingly be our servant, however begrudgingly. The people will become helpless and without any hope for their redemption and we will employ the high office (presidency) of our dummy corporation (USA) to foment this plan against America."

Colonel Edward Mandell House is attributed (but unverified) with giving a very detailed outline of the plans to be implemented to enslave the American people. He stated, in a private meeting with Woodrow Wilson (President 1913 - 1921)