θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, April 06, 2015

Η κυβέρνηση των Δυτικών εθνών, πέρασε στα αόρατα χέρια της πλουτοκρατίας.


"Η κυβέρνηση των Δυτικών εθνών, είτε μοναρχική είτε ρεπουμπλικανική, πέρασε στα αόρατα χέρια της πλουτοκρατίας, την διεθνή ισχύ και τον έλεγχο. Ήταν, τολμώ να προτείνω, αυτή η ημιαποκρυφιστική  εξουσία που .... έσπρωξε τη μάζα του Αμερικανικού λαού στο καζάνι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου "

Βρετανός στρατιωτικός ιστορικός Υποπτέραρχος J.F.C. Fuller, 1941"The government of the Western nations, whether monarchical or republican, had passed into the invisible hands of a plutocracy, international in power and grasp. It was, I venture to suggest, this semioccult power which....pushed the mass of the American people into the cauldron of World War I."

British military historian Major General J.F.C. Fuller, 1941