θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, April 13, 2015

Θα έχουμε παγκόσμια κυβέρνηση είτε σας αρέσει είτε όχι.


"Θα έχουμε μια παγκόσμια κυβέρνηση είτε σας αρέσει είτε όχι, με την κατάκτηση ή με την συναίνεση».

Δήλωση από το μέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (CFR), James Warburg στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας την 17η Φεβρουαρίου 1950"We shall have world government whether or not you like it, by conquest or consent."

Statement by Council on Foreign Relations (CFR) member James Warburg to The Senate Foreign Relations Committee on February 17th, 1950