θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, April 21, 2015

Κάθε Αμερικανός θα είναι ιδιοκτησία μας.Κάθε Αμερικανός θα αναγκαστεί να εγγραφεί ή να υποφέρει να είναι σε θέση να εργαστεί για να κερδίσει τα προς το ζην. Θα είναι η κινητή περιουσία μας (ιδιοκτησία) και θα κρατούμε  τους τόκους ασφάλειας για αυτούς για πάντα, από τη λειτουργία του εμπορικού νόμου στο πλαίσιο του καθεστώτος των εξασφαλισμένων συναλλαγών. Οι Αμερικανοί, από την άγνοια τους ή χωρίς την θέλησή τους, θα μας παραδώσουν τα  bills of lading  (Πιστοποιητικά γέννησης) και θα καταστούν αφερέγγυοι και πτωχοί, εξασφαλισμένοι  από τις υποσχέσεις τους.

Ο συνταγματάρχης Edward Mandell House αποδίδεται (αλλά ανεπιβεβαίωτα) να δίνει ένα πολύ λεπτομερές περίγραμμα των σχεδίων που πρέπει να εφαρμοστούν για να υποδουλώσουν τον αμερικανικό λαό. Τα ανέφερε, σε μια ιδιωτική συνάντηση με τον Γούντροου Ουίλσον (πρόεδρος στα 1913-1921)Every American will be forced to register or suffer being able to work and earn a living. They will be our chattels (property) and we will hold the security interest over them forever, by operation of the law merchant under the scheme of secured transactions. Americans, by unknowingly or unwittingly delivering the bills of lading (Birth Certificate) to us will be rendered bankrupt and insolvent, secured by their pledges.

Colonel Edward Mandell House is attributed (but unverified) with giving a very detailed outline of the plans to be implemented to enslave the American people. He stated, in a private meeting with Woodrow Wilson (President 1913 - 1921)