θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, March 27, 2015

high - jacked sleeper. (ο υπνωτισμένος όμηρος).

 
Η φήμη αποκρυσταλλώνει μια εικόνα του Λι Οσβαλντ ως ένας  ''high - jacked sleeper." (ο υπνωτισμένος όμηρος). Μία ορολογία των μυστικών υπηρεσιών που σημαίνει απλά ότι είχε επιλεγεί από μία ομάδα και  οδηγήθηκε στην τροχιά μίας άλλης ομάδας που τον εκπαίδευσε και τον προετοίμασε για ένα έργο στο μέλλον, όταν αυτή (η δεύτερη ομάδα) μπορεί να είχε την ανάγκη του για τα "ειδικά" προσόντα του. Η πρώτη ομάδα τον είχε κρυφά εντοπίσει ως ένα ιδανικό πρόσωπο για να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο σε μια πολύ ειδική επιχείρηση. Η επιθυμητότητα του ήταν ακόμη μεγαλύτερη, διότι η ευθύνη για τις πράξεις του (εάν συλλαμβάνετο) θα έπεφτε πολύ φυσικά στη δεύτερη ομάδα. Ήταν ο άνθρωπος που  γίνεται όμηρος από μερικές από τις πιο καταπληκτικές και εξελιγμένες μεθόδους που είναι γνωστές στη σύγχρονη επιστήμη και κρυφά-χωρίς δική του συνειδητή γνώση χρησιμοποιείται ως άνθρωπος-κλειδί στην  πλοκή για να σκοτώσει τον John F. Kennedy και για να «στήσει» το Χρηματιστήριο.
 
Επρόκειτο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο έγκλημα του αιώνα!
 


The Rumor crystallizes a picture of Lee Oswald as a '' high - jacked sleeper. " In intelligence jargon that simply means that he was selected by one group and maneuvered into the orbit of another group which trained and prepared him for work in the future when they (the second group) might have need for his "special" qualifications. The first group had secretly spotted him as an ideal person to use as a tool in a very specia] operation. His desirability was even higher because the blame for his actions (should he be caught) would fall quite naturally on the second group. He was the man high-jacked by some of the most amazing and sophisticated methods known to modern science and secretly-without his own conscious knowledge-used as a key man in the plot to kill John F. Kennedy and "rig" the Stock Exchange. He was to play a major role in crime of our century!