θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, March 23, 2015

Η πολιτική των εφημερίδων αγοράστηκε.


"Τον Μάρτιο του 1915, τα συμφέροντα της JP Morgan, ο χάλυβας, η ναυπηγική βιομηχανία, και τα  συμφέροντα της πυρίτιδας, και οι επικουρικοί οργανισμοί τους, εξαγόρασαν 12 ψηλά ιστάμενους άνδρες στον κόσμο εφημερίδων και τους χρησιμοποιεί για να επιλέξουν τις πιο έγκυρες εφημερίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες και επαρκή αριθμό από αυτές για να ελέγχουν γενικά την πολιτική τους στον ημερήσιο τύπο .... Βρήκαν ότι ήταν απαραίτητο να αγοράσουν τον έλεγχο μόνο των 25 από τις μεγαλύτερες εφημερίδες. "Επιτεύχθηκε μία συμφωνία. Η πολιτική των εφημερίδων αγοράστηκε, και πρέπει να πληρώνονται ανά  μήνα. Παρέχεται ένας εκδότης  για κάθε εφημερίδα για να εποπτεύει σωστά και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της ετοιμότητας, του μιλιταρισμού, της οικονομικής πολιτικής, και άλλα πράγματα με εθνικό και διεθνή χαρακτήρα που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα των αγοραστών ».

 Oscar Callaway, Μέλος του Κογκρέσσου των ΗΠΑ, 1917
"In March, 1915, the J.P. Morgan interests, the steel, shipbuilding, and powder interest, and their subsidiary organizations, got together 12 men high up in the newspaper world and employed them to select the most influential newspapers in the United States and sufficient number of them to control generally the policy of the daily press....They found it was only necessary to purchase the control of 25 of the greatest papers.
 
"An agreement was reached; the policy of the papers was bought, to be paid for by the month; an editor was furnished for each paper to properly supervise and edit information regarding the questions of preparedness, militarism, financial policies, and other things of national and international nature considered vital to the interests of the purchasers."
 
U.S. Congressman Oscar Callaway, 1917


JP Morgan striking photographer with cane. 1910
 
Ο JP Morgan κτυπά φωτογράφο με το μπαστούνι. 1910