θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 07, 2015

Η κτηνοβασία ήταν πρακτική μεταξύ των πιστών Χριστιανών κατά τον μεσαίωνα.


Η επαναλαμβανόμενη αναφορά αυτής της αμαρτίας (της κτηνοβασίας) στα μεσαιωνικά εκκλησιαστικά γραπτά, οδηγεί κάποιον να αναρωτηθεί πόσο διαδεδομένη ήταν η πρακτική αυτή μεταξύ των πιστών Χριστιανών, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής ιεροσύνης. Ένας κατάλογος μετάνοιας του 8ου αιώνα (κατάλογος των αμαρτιών και ποινές), που αναφέρεται στα Συμβούλια και τα εκκλησιαστικά έγγραφα του A. A. Hadden αναφέρει:

"Αν ένας κληρικός έχει πεπορνευθεί με ένα τετράποδο να τον αφήσουν να εξιλεωθεί ο ίδιος, αν ο ίδιος είναι ένας απλός κληρικός, δύο χρόνια, αν είναι διάκονος, τρία χρόνια, αν είναι ιερέας, επτά χρόνια, αν είναι επίσκοπος δέκα χρόνια."The repeated mention of this sin in medieval ecclesiastical writings leads one to wonder how widespread this practice was among the Christian faithful, including the Christian clergy. One 8th-century penitential (list of sins and punishments) quoted in A.A. Hadden’s Councils and Ecclesiastical Documents states:

"If a cleric has fornicated with a quadruped let him do penance for, if he is a simple cleric, two years, if a deacon, three years, if a priest, seven years, if a bishop ten years."