θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, March 30, 2015

Το μεγάλο ακατονόμαστο κακό είναι ο μονοθεϊσμός.


Ο Γκορ Βιντάλ για τον μονοθεϊσμό
 
Το  μεγάλο  ακατονόμαστο κακό στο κέντρο του πολιτισμού μας είναι ο μονοθεϊσμός. Από ένα βάρβαρο κείμενο της Εποχής του Χαλκού γνωστό ως Παλαιά Διαθήκη, τρεις αντι-ανθρώπινες θρησκείες έχουν εξελιχθεί - ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ. Αυτές είναι οι θρησκείες με τον θεό στον ουρανό. Είναι, κυριολεκτικά, πατριαρχικές - Ο Θεός είναι ο Παντοδύναμος Πατέρας - εξ ου και η απέχθεια για τις γυναίκες για 2.000 χρόνια σε αυτές τις χώρες που πλήττονται από τον ουράνιο θεό και τους γήινους αρσενικούς αντιπροσώπους του. Ο ουράνιος θεός είναι ένας ζηλιάρης θεός, φυσικά. Αυτός απαιτεί ολική υπακοή από τον καθένα πάνω στη γη, ..... Αυτοί που θα τον απορρίψουν πρέπει να προσηλυτίζονται ή να σκοτώνονται για το καλό τους. Τελικά, ο ολοκληρωτισμός είναι το μόνο είδος της πολιτικής που μπορεί πραγματικά να εξυπηρετήσει το σκοπό του ουράνιου -θεού. Κάθε κίνηση ενός φιλελεύθερου χαρακτήρα θέτει σε κίνδυνο την εξουσία του και των αντιπροσώπων του στη γη. Ένας Θεός, ένας βασιλιάς, ένας Πάπας, ένα αφεντικό στο εργοστάσιο, ένας πατέρας-αρχηγός της οικογένειας στο σπίτι.
Gore Vidal on monotheism

The great unmentionable evil at the center of our culture is monotheism. From a barbaric Bronze Age text known as the Old Testament, three anti-human religions have evolved--Judaism, Christianity, and Islam. These are sky-god religions. They are, literally, patriarchal--God is the Omnipotent Father--hence the loathing of women for 2,000 years in those countries afflicted by the sky-god and his earthly male delegates. The sky-god is a jealous god, of course. He requires total obedience from everyone on earth, as he is not just in place for one tribe, but for all creation. Those who would reject him must be converted or killed for their own good. Ultimately, totalitarianism is the only sort of politics that can truly serve the sky-god's purpose. Any movement of a liberal nature endangers his authority and those of his delegates on earth. One God, one King, one Pope, one master in the factory, one father-leader in the family at home.