θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, March 20, 2015

Ο διαμελισμός της Υπατίας ήταν ένα ψυχόδραμα, μια ζωντανή αναπαράσταση του διαμελισμού του Πενθέα.
Η δολοφονία της Υπατίας και ο διαμελισμός της ήταν ένα ψυχόδραμα μια ζωντανή αναπαράσταση του διαμελισμού του Πενθέα, ο οποίος όπως και η Υπατία κατά τους χριστιανούς, δεν δέχθηκε την επιβολή του νέου θεού.

The murder of Hypatia and the dismemberment was a psychodrama, a vivid representation of the dismemberment of Pentheus, who like Hypatia (for the  Christians), did not accept the imposition of the new god jehova-Jesus.

Le assassina d'Hypatie et le démembrement était un psychodrame, une représentation vivante du démembrement de Penthée, qui come Hypatia contre les chrétiens, n’ a  pas accepté l'imposition du nouveau dieu.
Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι το υβρεολόγιο του Κύριλλου ενάντια στην Υπατία υποκίνησε ένα εξαγριωμένο όχλο φανατικών χριστιανών μοναχών στα 415 για να επιτεθεί κατά της Υπατίας, καθώς αυτή οδηγούσε  το άρμα της μέσα από την Αλεξάνδρεια. Έσυραν την Υπατία σε μια εκκλησία, στη συνέχεια την απογύμνωσαν και την σκότωσαν, έγδαραν τη σάρκα από τα οστά της με κομμάτια από αγγεία . Στη συνέχεια την διαμέλισαν, διέσπειραν τα κομμάτια της στους δρόμους και έκαψαν τα λείψανα της στη βιβλιοθήκη του Caeseareum. Αυτή ήταν μια δολοφονία μονοθεϊστικού μίσους, ένας Ανθελληνισμός και ένας μισογυνισμός στην πράξη, επικών διαστάσεων.

 Το διαμελισμένο σώμα του Πενθέα στα χέρια των μαινάδων.


 Η Υπατία στα χέρια των χριστιανών