θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 29, 2015

Η ύπαρξη μιας μυστικής συνομωσίας, σε όλο τον κόσμο.


"Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ασχοληθούμε με τις αυξανόμενες ενδείξεις για την ύπαρξη μιας μυστικής συνομωσίας, σε όλο τον κόσμο, για την καταστροφή της οργανωμένης κυβέρνησης και την απελευθέρωση του κακού."

Christian Science Monitor συντακτικό σημείωμα, 19 Ιουν, 1920"What is important is to dwell upon the increasing evidence of the existence of a secret conspiracy, throughout the world, for the destruction of organized government and the letting loose of evil."


Christian Science Monitor editorial, June 19th, 1920