θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, March 06, 2015

Το Χ είναι ένα αρχαίο σύμβολο για αλλαγή ή μετατροπή
An X is an ancient symbol for change or transformation.. .long associated in medieval and renaissance art with the coming of the Messiah who shall make all things new.
—Jim Tresner, 33°
Scottish Rite Journal

The Illuminist/Masonic meaning of the X is simply this: It is the sign of Osiris, the great (Egyptian) sun God...
Texe Marrs
Dark Majesty

Το Χ είναι ένα αρχαίο σύμβολο για αλλαγή ή μετατροπή .. που συνδέεται στη μεσαιωνική και αναγεννησιακή τέχνη με την έλευση του Μεσσία που θα κάνει όλα τα πράγματα νέα.
-Jim Tresner, 33 °
Scottish Rite Εφημερίδα

Η Πεφωτισμένη/μασονική έννοια του Χ είναι απλά αυτή: Είναι το σύμβολο του Όσιρη, του μεγάλου (αιγυπτιακού) του Θεού Ήλιου ...
-Texe Μαρς
Σκοτεινή Μεγαλειότης