θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, December 28, 2014

Οι Λαβύρινθοι

 
 
“Labyrinths and mazes were favoured places of initiation among many ancient cults. Remains of these mystic mazes have been found among the American Indians, Hindus, Persians, Egyptians, and Greeks.”
 
- Manly P. Hall, Secret Teachings of All Ages
 
 
 
«Οι Λαβύρινθοι  ήταν αγαπημένοι τόποι μύησης ανάμεσα σε πολλές αρχαίες λατρείες. Λείψανα αυτών των Μυστικών λαβυρίνθων έχουν βρεθεί μεταξύ των Ινδιάνων της Αμερικής, των Ινδουιστών, των Περσών, των Αιγυπτίων και των  Ελλήνων. "
 - Manly P. Hall, Μυστικές διδασκαλίες όλων των εποχών