θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 22, 2014

Γιατί τόν κρέμασαν οι Τούρκοι;Ο Γρηγόριος ό Ε' πού αφόρισε τήν ’Επανάσταση του 1821, τόν Ύψηλάντη, τό Σούτσο καί τόν Ρήγα Φεραίο καί πού μέ τήν «ΠΑΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ», πού προσυπέ­γραψαν όλα τά μέλη τής «ίεράς» Συνόδου, μάς πληροφορεί οτι οί κατακτητές - δηλαδή οί Τούρκοι - είναι από τό Θεό σταλμένοι, κι’ όποιος τούς πάει κόντρα «τή τού θεού διαταγή άνθέστηκε». "Ήμασταν ακόμα παιδάκια όταν μας δίδαξαν τό «γιατί  ναι θέλημα Θεού ή Πόλη νά τουρκέψει»! …

’Εμείς, δυστυχώς, τόν έθναρχοποιήσαμε καί του στήσαμε αγάλματα! Μήν πεταχτεί κα­νένας καί πει «τότε γιατί τόν κρέμασαν οι Τούρκοι». Καί οί Γερμανοί πρίν φύγουν τό 1944 σκότωσαν όλους τούς σπιούνους τους.
Καταλάβατε;

Απόσπασμα από την επιστολήν: "ΣΥΜΠΑΤΡΙΏΤΕΣ ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΟΠΑΤΟ"

Του  κ. Θωμά θεολόγη,
Συγγραφέως - Ιστοριοδίφη.