θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, November 09, 2014

Το πάθημα του άθεου.


 Το πάθημα του άθεου.

« Ο μέγιστος άθεος Ξενοφάνης» ξεκίνησε γνωστός μου άθεος είπε στο απόσπασμα B15 πως:
«αν τα άλογα και τα βόδια είχαν τα χέρια και μπορούσαν να ζωγραφίσουν οι θεοί τους θα ‘μοιαζαν πολύ με άλογα και βόδια».

(ἀλλ' εἰ χεῖρας ἔχον βόες ἵπποι τ' ἠὲ λέοντες ἢ γράψαι χείρεσσι καὶ ἔργα τελεῖν ἅπερ ἄνδρες, ἵπποι μέν θ' ἵπποισι, βόες δέ τε βουσὶν ὁμοίας [...])
 
Το απόσπασμα περί των βοών κατά την γνώμη του αθέου καταδεικνύει και την αθεΐα του Ξενοφάνους.

Ο Ξενοφάνης όμως τούτο το κάνει όχι γιατί επιθυμεί να δει τον κόσμο με το μάτι του υλιστή, αλλά γιατί θεωρεί ότι η θεότητα δεν μπορεί να έχει σχέση με τις ανθρωπομορφικές  ιδιότητες που της αποδίδει η λαϊκή θρησκεία.  
Γι΄ αυτό και στο B 23 γράφει:

«Ένας θεός μέγιστος μεταξύ των θεών και των ανθρώπων. Καθόλου δε μοιάζει με τους θνητούς στο σώμα ή τη σκέψη».

Σύμφωνα με τον Ξενοφάνη ο θεός είναι ένας, τέλειος, αιώνιος και δεν έχει μορφή ούτε ανθρώπου ούτε ζώου.  

 Δυστυχώς για τον άθεο και κάθε οπαδό της αθεΐας, o Ξενοφάνης μιλά με σεβασμό για τους Θεούς:

 «Οι φρόνιμοι όμως πρέπει πρώτα τον Θεόν να υμνούν με μύθους ευλαβείς και λόγια καθαρά. Κι αφού κάνουν σπονδές και δεηθούν δύναμη να ΄χουν δίκαια να ενεργούν». Αποσπάσματα 1


Συστήνουμε στους προπαγανδιστάς της αθεΐας, να εγκαταλείψουν τας τεχνικάς παραπλανήσεως και να ανοίξουν κανένα βιβλίο πρίν ανοίξουν το στόμα τους.«Χρέος έχουμε να θεωρούμε τον Θεό σαν πνεύμα πανίσχυρο, αθάνατο και τέλειο. Γιατί, αν και είναι αόρατος για τα μάτια των ανθρώπων, φανερώνεται με τα έργα του
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ