θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, November 02, 2014

Η Στάζι σε αριθμούς.

 
Η Στάζι σε αριθμούς
 
Ναζιστική Γερμανία: Πράκτορες: 1 Πράκτορας της Γκεστάπο για κάθε 2000 άτομα
 
Ανατολική Γερμανία (GDR): 1 Πράκτορας της Στάζι για κάθε 63 άτομα
 
 
Το 1989: 91.000 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης
 
173.000 Ανεπίσημοι Πληροφοριοδότες (Inoffizielle Mitarbeiter)