θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, October 05, 2014

Machiavelli: Η πλειοψηφία της ανθρωπότητας..."For the great majority of mankind are satisfied with appearances as though they were realities and are often more influenced by things that seem than by those that are"
--  Nicolo Machiavelli

«Διότι η πλειοψηφία της ανθρωπότητας είναι ικανοποιημένη με την επιφάνεια σαν να ήταν πραγματικότητα και συχνά επηρεάζεται  περισσότερο από τα πράγματα που φαίνονται και όχι  από αυτά που είναι"
- Nicolo Machiavelli