θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, October 27, 2014

Chris Hedges: Μην πιστεύεις τους άθεους.

 
 
“We now live in a nation where doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the press destroys information, religion destroys morals, and our banks destroy the economy.”
― Chris Hedges
 
" Τώρα ζούμε σε μια χώρα όπου οι γιατροί καταστρέφουν την υγεία , οι δικηγόροι καταστρέφουν τη δικαιοσύνη , τα πανεπιστήμια καταστρέφουν τη γνώση , οι κυβερνήσεις καταστρέφουν την ελευθερία , ο Τύπος καταστρέφει την πληροφόρηση, η θρησκεία καταστρέφει το ήθος  και οι τράπεζες καταστρέφουν την οικονομία . "
 ― Chris Hedges
 


 

 
 
 
Οι ταραχές είναι μόνον για τους Έλληνες.