θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, October 27, 2014

Ο Χριστιανισμός ουδόλως είναι Ελληνικός.


Τι κοινό έχουν αυτά τα δύο; (Το μαύρο κουτί που ονομάζεται teffilah και ο "σταυρός;"). 

 
Με λίγη προσοχή διαπιστώνουμε πως τοποθετείται ΑΚΡΙΒΩΣ στο ίδιο σημείο στο μέτωπο.
 
 
Το ένα σύμβολο (Ο σταυρός) προέρχεται από το άλλο (το teffilah).
 
Τι χρείαν έχομεν άλλων επιχειρημάτων πως ο Χριστιανισμός ουδόλως είναι Ελληνικός;