θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 21, 2014

Patrick’s Whitehorn: Odysseus in America


Patrick Whitehorn


Patrick Whitehorn is driven by an intense fascination with the nature of lines, connections and stories in everything he creates.
His spontaneous meanderings in illustration often traverse a line between subtle humor and bold truths that reside deep within his subconscious. Other projects find him reflecting on the power of myth and artifact across cultures and periods in history.
Constantly involved in a variety of projects and collaborations, Patrick has worked extensively with independent record label Mustachio Records, videogame publisher Rockin’ Android and independent artists Silas Hite and Emily Hillburg.

 
Odysseus in America is Patrick’s 2nd project on a feature-length film.

ΠΗΓΗ: http://odysseusinamericafilm.com/artwork/