θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 21, 2014

Μάικλ Τζάκσον: Τα βιβλία της ιστορίας λένε ψέμματα.

 
“I just need you to know that this is very important what we are fighting for because I am tired really really tired of all the manipulations. I am tired of how the press is manipulating everything …of this situation, they do not tell the truth… they lie.”
“They manipulate our history books, the history books are not true, its a lie, the history books are lying, you need to know that, you must know that.”


«Απλά θέλω να ξέρεις ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό
αυτό για το οποίο παλεύουμε,
γιατί …. είμαι κουρασμένος,
πραγματικά έχω κουραστεί από όλους τους χειρισμούς.
Είμαι κουρασμένος από το πώς ο τύπος χειρίζεται τα πάντα ... από αυτή την κατάσταση.
Δεν λένε την αλήθεια ...
λένε ψέματα….
Χειραγωγούν βιβλία της ιστορίας μας.
Τα βιβλία της ιστορίας δεν λένε την αλήθεια.
Είναι ένα ψέμα.
Τα βιβλία της ιστορίας λένε ψέμματα.
Είναι ανάγκη  να το γνωρίζετε αυτό,
Πρέπει να το γνωρίζετε αυτό.»


Μάικλ Τζάκσον (1958-2009)


 
Maybe this is why he was killed....For this speech!!!


MICHAEL JACKSON Talking About Conspiracies, Media Manipulation, Black Power


MICHAEL JACKSON Talking About Conspiracies, Media Manipulation, Black Power - YouTube

Anti-racism Speech at Harlem

“I remember a long time ago in Indiana, I was not more than about 6-7 yrs old, I had a dream that I want to be a performer, you know an entertainer, umm, I would be sleeping in the night and my mother would wake me up. “Michael, Michael, James Brown is on TV”. I jump out of bed & scream at the screen & every twist every turn every bump every……and there was Jackie Wilson…just on & on unlimited great talent, its very sad to see that these artists are really paying for their… they created so much joy for the world & the system the …millionaire record companies totally .. its not like they always say you know they build a brick house, they spit a lot of money, & bought a lot of cars, & stupid excuses…not compared to what artists make…”

“I just need you to know that this is very important what we are fighting for because I am tired really really tired of all the manipulations. I am tired of how the press is manipulating everything …of this situation, they do not tell the truth… they lie.”

“They manipulate our history books, the history books are not true, its a lie, the history books are lying, you need to know that, you must know that.”

“All the form of popular music from Jazz to Hip-Hop, to Bebop, to Soul you talk about different dances from Catwalk, to Jitterbug, to Charleston, to Break dancing – all these are forms of black dancing…whats more important to giving people a sense of escapism, an escapism meaning entertainment , what would it be without a song without a dance, & joy & laughter, & music these things are very important but if you go to the bookstore down the corner, you will not see one black person on the cover, you’ll see Elvis Presley …(applause)… you’ll see the Rolling Stones…but we’re the real pioneers who started these.”

“Otis Blackwell was a prolific phenomenal writer who wrote some of the greatest Elvis Presley songs & this was a black man, he died penniless. I met his daughter today and I’m so honored. It was the same level as meeting the Queen of England.”

“All injustice..you got to remember something …
the minute I started breaking the all times records record sales, I broke all time records, I broke Elvis’ records, I broke Beatle’s records…the minute I made the all time best selling albums in the history of world records…overnight they call me a freak, they called me a homosexual, they called me a child molester, they said I tried to bleach my skin…they said everything to turn the public against me…this all complete complete conspiracy, you have to know this…”
“I know my race, I just look in the mirror I know I’m black …you know the thing is…I love you all…its time for a change and let’s not leave this building & forget what has been said. Put it into your heart put it in your subconscious mind & lets do something about it…You have to. We have to. Its been a long long time coming & a change is got to come, so lets hold our torches high & get the respect we deserve…I love you…I love you…I wanna say …Please don’t put this in ur heart today & forget it tomorrow, we will not have accomplished our purpose. We will not have accomplished our purpose. If that happens this has got to stop, got to stop. Thats why i am here with the best to make sure it stops… I love you folks. ”

“Thank you. And remember we all are brothers & sisters no matter what color we are.”

~Michael Jackson