θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, June 01, 2014

Η κρυφή εντολή του 10λόγου της Π. Διαθήκης.

Οι συνέπειες της εντολής.


Έξοδος 34 : 13 τούς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε καὶ τάς στήλας αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε, καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε ἐν πυρί·

Απόδοση:

Έξοδος 34 : 13 - τους βωμούς αυτών θα καταστρέψετε και τις στήλες αυτών θα συντρίψετε και τα άλση αυτών θα κατακόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν θα κατακαύσετε .Πρόκειται για εντολή που εφαρμόζεται έως τις μέρες μας.
 Παράδειγμα η παράνομη προσπάθεια κατάχωσης του ναού της Αφροδίτης.

http://www.thessalonikiartsandculture.gr/blog/dimitris-symeonidis/naos-tis-afroditis-o-parthenonas-tis-thessalonikis#.U4rODZ3Rrcs