θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, April 13, 2014

Πως λειτουργούν οι διεθνείς δανειστές χρημάτων .Most Americans have no real understanding of the operation of the international money lenders. The accounts of the Federal Reserve System have never been audited. It operates outside of the control of Congress and manipulates the credit of the United States.
Barry Goldwater 

Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν έχουν καμία πραγματική κατανόηση της λειτουργίας των διεθνών δανειστών χρημάτων . Οι λογαριασμοί του Federal Reserve System δεν έχουν ποτέ ελεγχθεί . Λειτουργεί εκτός του ελέγχου του Κογκρέσου και χειρίζεται τις πιστώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών .
 
Barry Goldwater